ABOUT US

บริษัทฯเป็นผู้บุกเบิกตลาดผลิตภัณฑ์ประตูพีวีซี รายแรกในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ในการผลิตภัณฑ์พีวีซี ที่มีมายาวนาน กว่า 40 ปี จึงเป็นผู้ชำนาญการ มีการทำวิจัยโครงการต่างๆรองรับ เพื่อประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมพลาสติก พีวีซีใหม่ๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา ครอบคลุมกว้างขวางทุกวงการ จนเป็นที่ยอมรับความเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมพีวีซี ไม่ว่าจะเป็นวงการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนต่างๆให้อุตสาหกรรมทั่วไปด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การคัดสรรวัตถุดิบใหม่ที่มีคุณภาพ และเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุด