about us

VPP THAI

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตภัณฑ์ พีวีซี ที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี จึงเป็นผู้ชำนาญการ มีการทำวิจัยโครงการต่างๆรองรับ เพื่อประดิษฐ์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมพลาสติก พีวีซีใหม่ๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆออกสู่ตลาดตลอดเวลา ครอบคลุมกว้างขวางทุกวงการ จนเป็นที่ยอมรับความเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมพีวีซี ไม่ว่าจะเป็นวงการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนต่างๆให้อุตสาหกรรมทั่วไป

Sales up to 50% OFF

Molestie amet tempor, diam id magna ridiculus tincidunt cursus curabitur non ipsum mattis in vel venenatis nam enim facilisis mi, egestas metus, nunc at.